Wednesday, July 17, 2013

Kinh nghiệm qua bài thu thập kẹo theo đơn hàng trong Candy Crush Saga (Collect orders)

Một số bài bắt đầu từ level 126 của Candy Crush Saga bạn sẽ cần thu nhặt kẹo theo đơn đặt hàng "Collect Orders". Điều này có nghĩa là bạn phải thu nhặt các loại kẹo giống như được yêu cầu ví dụ như 20 kẹo đỏ, 20 kẹo xanh lá cây, 20 kẹo xanh da trời...

Các bài này sẽ được đánh dấu bằng một dấu tích màu hồng như hình sau:

Có rất nhiều đơn đặt hàng khác nhau và bạn sẽ thấy bạn cần thu thập những gì khi bắt đầu bài chơi như trong hình bên dưới:


Nhìn vào phần màu hồng trong hình trên bạn sẽ thấy các loại kẹo mà đơn đặt hàng cần như hình trên là 20 kẹo đỏ, 20 kẹo xanh lá cây, 20 kẹo xanh da trời.

Bạn có thể di chuyển để thu thập kẹo như bình thường nhưng tốt nhất nên tập trung vào các loại kẹo có trong đơn đặt hàng.

Như hình bên dưới bạn sẽ thấy đơn đặt hàng gồm 2 kẹo sọc được kết hợp với nhau, một kẹo sọc kết hợp một kẹo trong bao, và một kẹo sọc kết hợp với một kẹo bom. Không có yêu cầu chi tiết về màu kẹo sọc và kẹo trong bao nên bạn không cần quan tâm màu sắc của chúng.